Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Verbeterde water- en energieuitwisseling in Eerbeek

Praktijk

Locaties:

Eerbeek - Gelderland
Industriewater Eerbeek
DS Smith Paper De Hoop
Alliander

Situatieschets:

Industriewater Eerbeek (IWE) verzorgt de anaerobe /aerobe zuivering van gebruikt proceswater van 3 papierfabrieken. Het levert biogas op dat in gasmotoren werd omgezet in elektriciteit (met een energetisch rendement van ca. 35%). Het proceswater wordt geloosd op het oppervlakte water.

Symbiose

Door de aanleg van een pijplijn naar de energiecentrale van één van de papierfabrieken kan biogas als directe vervanger aardgas worden ingezet.
Hierdoor stijgt het energetisch rendement naar ca. 100%. Na ontkalken en desinfectie wordt het gezuiverde water bij één van de papierfabrieken ingezet ter vervanging van grondwater. De waterzuivering gebruikt stikstof- en fosfaatrijke reststromen van andere bedrijven ter vervanging van chemicaliën.

Realisatie

De initiatiefnemers kiezen voor integrale energie-efficiëntie. Deze keuze voor energie-efficiëntie is beïnvloed door een provinciale subsidie. Voor het hergebruiken van water kon gerekend worden op subsidie uit "biodiversiteit en bedrijfsleven". SDE-subsidie bood geen mogelijkheid.
Sinds 2016 draaien ze zonder subsidie. Verdere plannen betreffen het omvormen van een slibstroom in een waardevolle grondstof.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
1,7 miljoen m3
extra aardgas eq.
3051 ton
Energie
54 TJ
ureum
25.000 kg
fosforzuur
30.000 kg
Water
500.000 m3

Toelichting:

Aanvullende informatie:


 

Bekijk andere cases: