Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Symbiose in bio-energie en mineralen in Limburg

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Roermond - Limburg
Smurfit Kappa Roermond Papier
Agrifirm
Veehouderijsector
Gemeente Leudal

Situatieschets:

Roermond Papier zuivert proceswater en produceert biogas dat zij gebruikt voor eigen energievoorziening.
Het bedrijf wil haar energievoorziening verder verduurzamen en minder afhankelijk worden van aardgas.
De veehouderijsector kampt met een overschot aan mest en is op zoek naar oplossingen.

Symbiose

Biogas uit mestvergisting kan direct ingezet worden ter vervanging van aardgas met een overall energie efficiency van boven de 90%.
Zwavel uit ontzwaveling van biogas kan worden ingezet in de Nederlandse bodem.
De vrijgekomen mineralen (vooral stikstof en fosfaat) kunnen worden ingezet ter vervanging van fossiele mineralen in de waterzuivering.
Restwarmte kan gebruikt worden om reststromen van mestvergisting te drogen.
Overige organische reststromen kunnen ingezet worden als co-vergistingsmateriaal om de efficiëntie van de vergistingsinstallatie te verhogen.

Realisatie

Bij deze case is de grote vraag wie krijgt de CO2-besparing gealloceerd?
Hoe kunnen de belangen van zuivelsector en de papierindustrie in overeenstemming worden gebracht?

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
4,6 miljoen m3
aardgas eq.
8300 ton
Energie
147 TJ
Mest:
280.000 ton
1600 ton
670 ton
P2O5

 

Bekijk andere cases: