Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Productie van NEO-alginaat uit zuivelafvalwater

Gerealiseerd Afzet nog in ontwikkeling

Locaties:

Zutphen - Gelderland
Waterschap Rijn en IJssel
FrieslandCampina

Situatieschets:

FrieslandCampina Borculo en Lochem levert dagelijks ca. 10.000 m3 afvalwater aan Waterschap Rijn en IJssel.

De Energie- en Grondstoffenfabriek van de Waterschappen heeft als doelstelling om een zo hoog mogelijke waarde te halen uit afvalwater. Zo is zij ook betrokken bij de ontwikkeling van de Nereda-technologie, waarmee NEO-alginaat uit afvalwater wordt geproduceerd.

Symbiose

Waterschap Rijn en IJssel maakt sinds 2017 gebruik van de Nereda-technologie.
Uit het Nereda slib wordt NEO-alginaat geproduceerd. Door het NEO-alginaat direct uit proceswater van de foodindustrie te produceren heeft het product in relatie tot het communale NEO-alginaat een andere kwaliteit. Hierdoor komen toepassingen als voedselverpakking in beeld.

Realisatie

De Neredatechnologie voldoet.
NEO-alginaat is een nieuw product met interessante toepassingsmogelijkheden. De nieuwe markt moet nog wel ontwikkeld worden.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
50 ton alginaat

Toelichting:

Nereda’ staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie. In de Nereda-technologie zuiveren aerobe bacteriën die groeien in compacte korrels, het afvalwater. Normaal is er sprake van vlokkig materiaal. De korrels bieden grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik. De technologie vraagt om een veel kleiner bouwoppervlak voor de installatie en leidt tot lagere kosten.


 

Bekijk andere cases: