Klimaatadaptatie

De klimaatverandering levert Nederland uitdagingen voor waterbeheer. Er zal vaker extreem zware regenval plaatsvinden en ook langere periodes van droogte. De waterschappen hebben hier de taak om in tijden van zware regenval het water snel af te voeren en in periodes van droogte te zorgen dan de maatschappij voorzien blijft in haar essentiële waterbehoefte.

Ook hier kan de industrie helpen. De industrie kan bijvoorbeeld maatregelen treffen om ten tijde van zware regenval minder te lozen.