Symbiose in het publieke en private domein

Ketenbrede duurzaamheid: kansen, besparingen en belemmeringen in reële cases

 

‘Baan samen je eigen pad. En laat een gezamenlijk spoor na.’ Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ daar gaat het over.

Door gezamenlijke (duurzame) energieopwekking, cascadering in warmtebenutting, (warm) wateruitwisseling, reststroomverwerking en transport kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Ook op het gebied van klimaatadaptatie kan een gezamenlijke aanpak leiden tot een groter effect. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel de voordelen voor zowel industrie als publieke partijen duidelijk zijn, is industriële symbiose echter niet vanzelfsprekend. Kennis en begrip voor elkaars ambities en processen is cruciaal voor een succesvolle samenwerking.“Schep duidelijkheid naar elkaar en zoek naar een optimale samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt gedeelde ambities te realiseren”

Op deze pagina heeft DBC daarom een divers aantal succesvolle en minder succesvolle cases in kaart gebracht. Ter lering en inspiratie. De ‘Tips en Tricks’ die het DBC zelf reeds heeft bepaald zijn ook op een rijtje gezet. Deze vindt u hier.

De symbiosecases:

Industriële afvalwaterzuivering voor leerlooijerij

Praktijk

Locaties:

Lichtenvoorde - Gelderland
Waterschap Rijn en IJssel
Waterstromen BV
GMB Bioenergie
Rompa Tanneries

Situatieschets:

Rompa Tanneries had een eigen aerobe AWZI voor het zuiveren van hun afvalwater. De gebouwen in de omgeving werden verwarmd met aardgas.

Symbiose

De AWZI van Rompa Tanneries wordt nu door Waterstromen B.V. beheerd. Het afvalwater wordt daar sterk voorgezuiverd, voordat Waterschap Rijn en IJssel de eindzuivering uitvoert. Naast de AWZI heeft Waterstromen samen met GMB een afval- en reststromenvergister (BIR) gebouwd, die biogas levert. Het biogas wordt omgezet in elektriciteit en de warmte wordt nuttig gebruikt in het lokale warmtenetwerk (zwembad, gemeentehuis, sporthal en verzorgingstehuis).

Realisatie

Het succes zit in het ontzorgen van de industriële en publieke partner waarbij een optimale benutting van de beide installaties ontstaat en waar utilities, nutriënten en de benodigde mensen voor de bediening van de installatie optimaal kunnen worden ingezet. Voor het warmtenet is een stichting (Energiek) opgericht.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
3,3 miljoen m3
aardgas eq.
5900 ton
10.000 MWh

 

Bekijk andere cases: