Duurzame energie en energiebesparing

Opgeloste organische stof in water kan via vergisting (anaerobe waterzuivering) omgezet worden in biogas. Deze energie kan worden gebruikt als duurzame energiebron ter vervanging van aardgas.

Daarnaast zijn er andere energiebesparingsmogelijkheden bij optimale samenwerking in waterverwerking. Zo kan er elektriciteit worden bespaard wanneer niet meer water gezuiverd wordt dan nodig of wanneer er wordt samengewerkt in een efficiëntere waterzuivering. Bovendien is industrieel afvalwater vaak nog relatief warm. Voor de papierindustrie is bijvoorbeeld berekend dat gemiddeld 30% van de restwarmte van een fabriek via het afvalwater verloren gaat. Interne waterkringloopsluiting en warmteterugwinning kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Symbiose in bio-energie en mineralen in Limburg

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Roermond - Limburg
Smurfit Kappa Roermond Papier
Agrifirm
Veehouderijsector
Gemeente Leudal

Situatieschets:

Roermond Papier zuivert proceswater en produceert biogas dat zij gebruikt voor eigen energievoorziening.
Het bedrijf wil haar energievoorziening verder verduurzamen en minder afhankelijk worden van aardgas.
De veehouderijsector kampt met een overschot aan mest en is op zoek naar oplossingen.

Symbiose

Biogas uit mestvergisting kan direct ingezet worden ter vervanging van aardgas met een overall energie efficiency van boven de 90%.
Zwavel uit ontzwaveling van biogas kan worden ingezet in de Nederlandse bodem.
De vrijgekomen mineralen (vooral stikstof en fosfaat) kunnen worden ingezet ter vervanging van fossiele mineralen in de waterzuivering.
Restwarmte kan gebruikt worden om reststromen van mestvergisting te drogen.
Overige organische reststromen kunnen ingezet worden als co-vergistingsmateriaal om de efficiëntie van de vergistingsinstallatie te verhogen.

Realisatie

Bij deze case is de grote vraag wie krijgt de CO2-besparing gealloceerd?
Hoe kunnen de belangen van zuivelsector en de papierindustrie in overeenstemming worden gebracht?

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
4,6 miljoen m3
aardgas eq.
8300 ton
Energie
147 TJ
Mest:
280.000 ton
1600 ton
670 ton
P2O5

 

Bekijk gerelateerde cases: