Duurzame energie en energiebesparing

Opgeloste organische stof in water kan via vergisting (anaerobe waterzuivering) omgezet worden in biogas. Deze energie kan worden gebruikt als duurzame energiebron ter vervanging van aardgas.

Daarnaast zijn er andere energiebesparingsmogelijkheden bij optimale samenwerking in waterverwerking. Zo kan er elektriciteit worden bespaard wanneer niet meer water gezuiverd wordt dan nodig of wanneer er wordt samengewerkt in een efficiëntere waterzuivering. Bovendien is industrieel afvalwater vaak nog relatief warm. Voor de papierindustrie is bijvoorbeeld berekend dat gemiddeld 30% van de restwarmte van een fabriek via het afvalwater verloren gaat. Interne waterkringloopsluiting en warmteterugwinning kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Industriële benutting biogas RWZI dankzij restwarmte in Den Bosch

Praktijk

Locaties:

’s-Hertogenbosch
Waterschap Aa en Maas
Afvalstoffendienst Gemeente ’s-Hertogenbosch
Heineken

Situatieschets:

Waterschap Aa en Maas renoveert de RWZI’s-Hertogenbosch (gereed 2019). In de nieuwe situatie wordt een centrale slibvergisting gerealiseerd.

De naastgelegen Afvalstoffendienst van Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een biomasscentrale.

Ongeveer twee kilometer verderop ligt bierbrouwer Heineken. Zij stoken aardgas (en eigen biogas) om te voorzien in de warmtebehoefte.

Symbiose

De centrale slibvergisting produceert biogas voor derden. De restwarme van de biomassacentrale van Afvalstoffendienst verwarmt de centrale slibvergisting.
Een deel van het biogas wordt door Waterschap Aa en Maas opgewerkt tot CNG voor de vrachtwagens van de Afvalstoffendienst.

Realisatie

Er is een biogasleiding gerealiseerd, waardoor vanaf 2017 biogas van de RWZI wordt geleverd aan Heineken als vervanging van aardgas.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
3,9 miljoen m3
aardgas eq.
7000 ton
Energie
124 TJ
1.000 ton struviet
60 ton

 

Bekijk gerelateerde cases: