Duurzame energie en energiebesparing

Opgeloste organische stof in water kan via vergisting (anaerobe waterzuivering) omgezet worden in biogas. Deze energie kan worden gebruikt als duurzame energiebron ter vervanging van aardgas.

Daarnaast zijn er andere energiebesparingsmogelijkheden bij optimale samenwerking in waterverwerking. Zo kan er elektriciteit worden bespaard wanneer niet meer water gezuiverd wordt dan nodig of wanneer er wordt samengewerkt in een efficiëntere waterzuivering. Bovendien is industrieel afvalwater vaak nog relatief warm. Voor de papierindustrie is bijvoorbeeld berekend dat gemiddeld 30% van de restwarmte van een fabriek via het afvalwater verloren gaat. Interne waterkringloopsluiting en warmteterugwinning kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Industriële afvalwaterzuivering voor leerlooijerij

Praktijk

Locaties:

Lichtenvoorde - Gelderland
Waterschap Rijn en IJssel
Waterstromen BV
GMB Bioenergie
Rompa Tanneries

Situatieschets:

Rompa Tanneries had een eigen aerobe AWZI voor het zuiveren van hun afvalwater. De gebouwen in de omgeving werden verwarmd met aardgas.

Symbiose

De AWZI van Rompa Tanneries wordt nu door Waterstromen B.V. beheerd. Het afvalwater wordt daar sterk voorgezuiverd, voordat Waterschap Rijn en IJssel de eindzuivering uitvoert. Naast de AWZI heeft Waterstromen samen met GMB een afval- en reststromenvergister (BIR) gebouwd, die biogas levert. Het biogas wordt omgezet in elektriciteit en de warmte wordt nuttig gebruikt in het lokale warmtenetwerk (zwembad, gemeentehuis, sporthal en verzorgingstehuis).

Realisatie

Het succes zit in het ontzorgen van de industriële en publieke partner waarbij een optimale benutting van de beide installaties ontstaat en waar utilities, nutriënten en de benodigde mensen voor de bediening van de installatie optimaal kunnen worden ingezet. Voor het warmtenet is een stichting (Energiek) opgericht.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
3,3 miljoen m3
aardgas eq.
5900 ton
10.000 MWh

 

Bekijk gerelateerde cases: