Duurzame energie en energiebesparing

Opgeloste organische stof in water kan via vergisting (anaerobe waterzuivering) omgezet worden in biogas. Deze energie kan worden gebruikt als duurzame energiebron ter vervanging van aardgas.

Daarnaast zijn er andere energiebesparingsmogelijkheden bij optimale samenwerking in waterverwerking. Zo kan er elektriciteit worden bespaard wanneer niet meer water gezuiverd wordt dan nodig of wanneer er wordt samengewerkt in een efficiëntere waterzuivering. Bovendien is industrieel afvalwater vaak nog relatief warm. Voor de papierindustrie is bijvoorbeeld berekend dat gemiddeld 30% van de restwarmte van een fabriek via het afvalwater verloren gaat. Interne waterkringloopsluiting en warmteterugwinning kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Bio-energie en watersymbiose in Renkum

Afgeronde case Niet gerealiseerd

Locaties:

Renkum - Gelderland
Parenco
Waterschap Vallei en Veluwe

Situatieschets:

Parenco had een eigen aerobe waterzuivering. Het afvalwater is van voldoende concentratie om een anaerobe zuivering te bouwen met biogas productie.
De naastgelegen waterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe had ook plannen voor een anaerobe waterzuivering.

Symbiose

Gezamenlijke anaerobe waterzuivering met biogas levering aan Parenco (90% conversie-efficiëntie).
Levering van nutriënten door Waterschap aan Parenco. Levering slib door Waterschap aan Parenco (om in te dikken enen via verbranding in de biomassaketel in groene energie om te zetten).

Realisatie

Ondanks wederzijds erkende duurzaamheid en financiële voordelen, is de samenwerking niet gerealiseerd. Parenco moest in verband met de investeringsplannen in de kartonmachine snelheid maken in de keuze en realisatie van de waterzuivering. Deze snelheid van besluitvorming was voor de waterschappen niet mogelijk. Daarnaast liep een discussie over de mogelijke verontreinigingen uit communaal water via ‘gereinigd’ water in het product van Parenco terecht zou kunnen komen. Parenco heeft inmiddels een eigen anaerobe zuivering gebouwd.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
6,9 miljoen m3
aardgas eq.
12400 ton
220 TJ

 

Bekijk gerelateerde cases: