Duurzame energie en energiebesparing

Opgeloste organische stof in water kan via vergisting (anaerobe waterzuivering) omgezet worden in biogas. Deze energie kan worden gebruikt als duurzame energiebron ter vervanging van aardgas.

Daarnaast zijn er andere energiebesparingsmogelijkheden bij optimale samenwerking in waterverwerking. Zo kan er elektriciteit worden bespaard wanneer niet meer water gezuiverd wordt dan nodig of wanneer er wordt samengewerkt in een efficiëntere waterzuivering. Bovendien is industrieel afvalwater vaak nog relatief warm. Voor de papierindustrie is bijvoorbeeld berekend dat gemiddeld 30% van de restwarmte van een fabriek via het afvalwater verloren gaat. Interne waterkringloopsluiting en warmteterugwinning kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Bio-energie en watersymbiose in Pekela

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Pekela
Solidus Solutions
Waterschap Hunze en Aa's

Situatieschets:

In Oude Pekela staat een papierfabriek van Solidus Solutions. Uit de fabriek komt een energierijke afvalwaterstroom die momenteel door Solidus zelf gezuiverd en vervolgens op het oppervlaktewater geloosd wordt. Solidus zuivert aeroob (inbreng van zuurstof). Deze vorm van zuivering wordt ook gebruikt op de RWZI.

Symbiose

Het ruwe afvalwater van Solidus bevat beduidend hogere concentraties organische stof. Dit maakt het geschikt om anaeroob (dus zonder zuurstof) te zuiveren onder vorming van biogas. Het afvalwater verandert daarmee van energievragend naar energieproducerend. Solidus Solutions onderzocht samen met het Waterschap wat de mogelijkheden zijn om rendabel en innovatief energie uit deze afvalwaterstroom te halen en die met hoog rendement te benutten bij de papierfabriek ter vervanging van aardgas.

Realisatie

Het initiatief is on-hold. De huidige investeringshorizon van Solidus Solutions laat het niet toe om te werken in een initiatief dat zich over meerdere jaren terugverdient.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
350.000 m3
aardgas eq.
625 ton
Energie
11 TJ

 

Bekijk gerelateerde cases: