Circulariteit

Grondstofefficiëntie is de kern van de circulaire economie. Dit betekent zo veel mogelijk hergebruik van water maar ook waardevolle grondstoffen winnen uit proces- en afvalwater.

Water en nutriëntsymbiose in Roosendaal

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Roosendaal (Brabant)
Sensus
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente Roosendaal

Situatieschets:

Het effluent van de waterzuivering van Sensus wordt geloosd via een gemeentelijke (pers)riolering naar het rioolgemaal AWP Roosendaal van Waterschap Brabantse Delta.

  Symbiose

  De optie bestaat om het water van alleen Sensus direct door te persen naar dat gemaal. De hiermee bereikte duurzaamheidswinst betreft:

  • Benutting effluent Sensus + de nutriënten daarin door het waterschap voor bevochtiging geurfilters. Hiermee kan het waterschap besparen op de inkoop van drinkwater en kunstmeststoffen.
  • Samenwerking Waterschap en Sensus bij maximale aanvoer door AWP, dus bij rwa-situaties (max pompcapaciteit rioolgemaal) tijdelijk staken afvoer van Sensus.

  Realisatie

  Er zijn meerdere belanghebbenden in deze keten. Het is een complexe uitdaging om tot een duurzaamheidswinst over de totale keten te komen waarbij kosten en baten eerlijk over alle ketenpartners worden verdeeld.

  Potentiële besparing (jaarlijks)

   
  Extra strategische hydraulische (piek-)capaciteit met oog op toekomstige uitbreiding bedrijventerrein Moerdijk
  Overall kostenbesparing
  Minder riooloverstort bij regenweer situaties
  15 IBC containers nutriëntenmix NPK
  Drinkwaterbesparing geurfilters Rioolgemaal
  10.000 m3/jaar

   

  Bekijk gerelateerde cases: