Circulariteit

Grondstofefficiëntie is de kern van de circulaire economie. Dit betekent zo veel mogelijk hergebruik van water maar ook waardevolle grondstoffen winnen uit proces- en afvalwater.

Uitwisseling van nutriënten in Nijmegen

Praktijk (geweest)

Locaties:

Nijmegen - Gelderland
RWZI Nijmegen
InnovioPapers

Situatieschets:

Voor het eigen waterzuiveringsproces kocht Papierfabriek InnovioPapers verse nutriënten in.

De naastgelegen communale waterzuivering van Waterschap Rivierenland produceert effluent met een overschot aan nutriënten.

Symbiose

Realisatie van een perspijp die mineraalrijk water van de RWZI naar de waterzuivering van InnovioPapers brengt. InnovioPapers hoeft geen zuivere mineralen meer in te kopen.

Realisatie

De benodigde investeringen in de perspijp zijn door beide partners op zich genomen en ook de besparingen zijn naar rato verdeeld. In deze case zetten de wederzijdse kostenvoordelen en de duurzaamheidswinst de seinen op groen!

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
60 kg
per dag
27 ton
15 kg
per dag

Toelichting:

Zie presentatie voor meer informatie.


 

Bekijk gerelateerde cases: