Circulariteit

Grondstofefficiëntie is de kern van de circulaire economie. Dit betekent zo veel mogelijk hergebruik van water maar ook waardevolle grondstoffen winnen uit proces- en afvalwater.

Symbiose in bio-energie en mineralen in Limburg

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Roermond - Limburg
Smurfit Kappa Roermond Papier
Agrifirm
Veehouderijsector
Gemeente Leudal

Situatieschets:

Roermond Papier zuivert proceswater en produceert biogas dat zij gebruikt voor eigen energievoorziening.
Het bedrijf wil haar energievoorziening verder verduurzamen en minder afhankelijk worden van aardgas.
De veehouderijsector kampt met een overschot aan mest en is op zoek naar oplossingen.

Symbiose

Biogas uit mestvergisting kan direct ingezet worden ter vervanging van aardgas met een overall energie efficiency van boven de 90%.
Zwavel uit ontzwaveling van biogas kan worden ingezet in de Nederlandse bodem.
De vrijgekomen mineralen (vooral stikstof en fosfaat) kunnen worden ingezet ter vervanging van fossiele mineralen in de waterzuivering.
Restwarmte kan gebruikt worden om reststromen van mestvergisting te drogen.
Overige organische reststromen kunnen ingezet worden als co-vergistingsmateriaal om de efficiëntie van de vergistingsinstallatie te verhogen.

Realisatie

Bij deze case is de grote vraag wie krijgt de CO2-besparing gealloceerd?
Hoe kunnen de belangen van zuivelsector en de papierindustrie in overeenstemming worden gebracht?

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
4,6 miljoen m3
aardgas eq.
8300 ton
Energie
147 TJ
Mest:
280.000 ton
1600 ton
670 ton
P2O5

 

Bekijk gerelateerde cases: