Circulariteit

Grondstofefficiëntie is de kern van de circulaire economie. Dit betekent zo veel mogelijk hergebruik van water maar ook waardevolle grondstoffen winnen uit proces- en afvalwater.

Industriële symbiose in Hoogkerk

Afgeronde case - niet gerealiseerd

Locaties:

Hoogkerk - Groningen
Suiker Unie Vierverlaten
Solidus Solutions

Situatieschets:

Suiker Unie verwerkt tijdens de suikerbietencampagnereststromen tot biogas.
500 meter verderop ligt kartonfabriek Solidus Solutions, die jaarrond aardgas inzet.

Symbiose

Levering van ontvochtigd en ontzwaveld biogas van Suiker Unie aan Solidus Solutions (11% efficiënter dan de groen gas route).
Levering van warm gezuiverd water door Suiker Unie aan Solidus Solutions. 
Levering afvalwater van Solidus Solutions aan Suiker Unie om daar anaeroob gezuiverd te worden.
Levering nutriënten via Suiker Unie centraat aan waterzuivering van Solidus Solutions.

Realisatie

De fabrieken hebben de warmtehuishouding zelfstandig geoptimaliseerd.
Suiker Unie heeft de waterzuivering geïntegreerd in het productieproces, met als gevolg dat er geen afvalwater van elders verwerkt kan worden (i.v.m. regels ten aanzien voedselproductie).
Een meer rendabele case zou ontstaan als de huidige SDE-beschikking flexibeler kan worden toegepast.
De centraatlevering wordt nog onderzocht. 

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
1500 ton
24.500 kg ureum
5.000 kg fosforzuur

 

Bekijk gerelateerde cases: