Circulariteit

Grondstofefficiëntie is de kern van de circulaire economie. Dit betekent zo veel mogelijk hergebruik van water maar ook waardevolle grondstoffen winnen uit proces- en afvalwater.

Industriële symbiose in Franeker

Business case in ontwikkeling

Locaties:

Franeker - Oosterbierum
LambWeston/Meijer Huhtamaki Wetterskip Fryslân

Situatieschets:

LambWeston/Meijer (LWM) wint biogas en nutriënten uit haar afvalwater. Het relatief schone water wordt afgevoerd via het riool. Extra vervuiling wordt toegevoegd om de rioolwaterzuivering optimaal te laten draaien. 
Papierfabriek Huhtamaki haalt koelwater uit het Van Harinxmakanaal en voegt chemicaliën aan het water toe om schade aan het productiesysteem te voorkomen. 

De fabrieken liggen hemelsbreed 5 km uit elkaar. Er ligt een (ongebruikte)  waterleiding van ca. 2,5 kilometer

Symbiose

Het proceswater van LWM wordt hergebruikt als koelwater voor Huhtamaki.
LWM hoeft geen vervuiling aan afvalwater toe te voegen.Huhtakami hoeft geen oppervlakte water in te nemen en chemicaliën aan toe te voegen voor gebruik in het proces.
Na gebruik als koelwater bij Huhkatami komt het water alsnog in het kanaal terecht. 

Realisatie

LWM en Huhtamaki hebben onderzocht of samenwerking haalbaar is. LWM beoogt intern een duurzame innovatie door te voeren waardoor hoeveelheid te lozen water met 50% daalt. Dit reduceert de haalbaarheid van onderliggend initiatief.
Kernvraag blijft: wie financiert de verbinding via o.a. de leiding tussen de twee bedrijven: overheid of ondernemer?

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
(Meeropbrengst) biogas
150.000 m3
Vermeden
180 ton
Energie
3,2 TJ
48 ton Struviet
(Meeropbrengst)
Water
630.000 m3

 

Bekijk gerelateerde cases: