Circulariteit

Grondstofefficiëntie is de kern van de circulaire economie. Dit betekent zo veel mogelijk hergebruik van water maar ook waardevolle grondstoffen winnen uit proces- en afvalwater.

Circulaire energie met mestvergisting

Praktijk

Locaties:

Borculo - Gelderland
Groot Zevert Vergisting (GZV)
FrieslandCampina

Situatieschets:

FrieslandCampina wil de keten verduurzamen. Onder meer door het sluiten van kringlopen en het vergroenen van de agrarische industrie.

Groot Zevert Vergisting (GZV) heeft kennis van vergisting en zoekt een business case om deze kennis operationeel te maken.

Symbiose

FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting ontwikkelen een vergistingsinstallatie, die ontzwaveld biogas levert aan de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo.

De installatie vergist mest, gras en andere organische reststromen. Door het biogas rechtstreeks in de ketels van Friesland Campina te verbranden is het rendement zeer hoog.

GZV vergroot de vergistingscapaciteit en kan deze efficiënter inzetten.
Door gebruik te maken van mest van eigen boeren zet FrieslandCampina stappen richting het sluiten van kringlopen en het vergroenen van de agrarische industrie.

Realisatie

Het heeft even geduurd om omgeving ‘klaar’ te krijgen voor grootschalige mestvergisting, maar inmiddels wordt het eerste gas geleverd. Kennis delen en informeren zijn belangrijke stappen richting acceptatie.

Potentiële besparing (jaarlijks)

 
6 miljoen m3
aardgas eq.
8000 ton
Energie
190 TJ

 

Bekijk gerelateerde cases: