Biobased coatings

Eén van de biobased ketens in de APC samenwerking is die van biobased coatings. De VNCI heeft in samenwerking met de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) in een branchecontract  vastgelegd om in 2030 vijftig procent van de organische fractie van de coatings biobased te laten zijn.

Brainstorm Biobased Coatings

Biobased Coatings voor de Bouwsector' was de titel van de bijeenkomst die gistermiddag bij Van Wijhe Verf in Zwolle plaatsvond. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Agro Papier & Chemie (APC)-platform waarbinnen de VNCI en het Dutch Biorefinery Cluster samenwerken. De meeting stond in het teken van de ambitieuze doelstelling van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) - vastgelegd in het branchecontract met de VNCI - om in 2030 vijftig procent van de organische fractie van de coatings biobased te laten zijn.

Lees meer...

APC maakt pas op de plaats met biobased coatings

De gezamenlijke brainstormsessie wees uit dat de coatingsindustrie voorlopig prioriteit legt bij de ontwikkeling van drop-in chemicaliën. Om de doelstelling van 50% in 2030 te halen, dienen de biobased alternatieven er al in 2020 te zijn. Dit is het makkelijkst en snelst te implementeren wanneer de biobased basischemicaliën exact hetzelfde zijn als hun fossiele tegenhanger. TNO is bij het branche-innovatiecontract betrokken voor het overdragen van bestaande kennis op het gebied van biobased coatings.

Het volledig afbreken en vervolgens weer opbouwen is echter niet de meest energie- en kosteneffectieve route. Zonder zware subsidies en verplichtingen is concurrentie met de petrochemie vooralsnog onhaalbaar. APC bedrijven zien meer kansen wanneer duurzame processen worden ontwikkeld voor nieuwe materialen op basis van de natuuurlijke functionaliteit van specifieke biobased componenten.  Bovendien is de sterke behoefte van coatingbedrijven aan tweede generatie grondstoffen als basis, als extra complicerende factor. Op korte termijn zijn nog onvoldoende procesroutes beschikbaar voor het omzetten van tweede generatie grondstoffen in hoogwaardige coatingbestanddelen. Om deze redenen heeft APC besloten voorlopig geen nieuwe activiteiten rond biobased coatings te ontplooien.