Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen

Afvalwater bevat zeer waardevolle grondstoffen. Welke zijn dat? Hoe ontsluit je die? En kunnen hieruit producten ontwikkeld worden met succesvolle marktkansen? Dit zijn een aantal vragen welke spelen bij verschillende waterschappen en industrieën in hun streven naar terugwinning van grondstoffen ter bevordering van een duurzamer watersysteem. Een drietal onderwerpen biedt veel kansen: nutriënten, bioplastics en cellulose. Heeft u innovatieve ideeën over productie of toepassingen rondom deze onderwerpen en zou u dit samen met andere ondernemers willen realiseren en uitwerken?

Het Nutrientenplatform organiseert i.s.m. diverse partners een themabijeenkomst met workshops voor het MKB, waarin de kansen om innovatief te ondernemen verder toelicht worden. 

Datum: Dinsdag 29 april 2014

Locatie: Cultuurcentrum van Beresteyn

Museumplein 5a

9641 AD Veendam

Tijd: 12.00 – 17.00 uur

Doel van de workshops is het actief betrekken van het MKB bij de uitdagingen in de watersector. Voorop staat dat MKB-ers hun innovatiebehoeften en kansrijke oplossingen kenbaar kunnen maken, waardoor mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

Vraagstukken die binnen uw bedrijf leven en/of vraagstukken waar u samen met andere ondernemers aan wil werken, staan centraal tijdens de workshops. Er is tevens gelegenheid en ruimte om uw innovatieve ideeën te pitchen en een poster (of banner) van uw idee te presenteren.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Annemiek Strijker, a.strijker@nutrientplatform.org. Aanmelden is mogelijk tot dinsdag 22 april 2014. Deelname aan de themabijeenkomst en workshops is kostenvrij.