Valorisatie aerobe biomassa en anaeroob digestaat

Het Dutch Biorefinery Cluster heeft onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke valorisatie routes voor de mineraalrijke stromen aerobe biomassa en anaeroob digestaat afkomstig van de agro-food industrie.

Wij nodigen u van harte uit voor de eindpresentatie van dit project op 9 december 2016 van 13.00 tot 16.30 uur bij FrieslandCampina, Bronland 20 te Wageningen. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.

Voor de studie zijn stromen van SuikerUnie en LambWeston Meijer als uitgangsmaterialen gebruikt. De studie, uitgevoerd door Nicolette Klijn en Stijn Hemel, laat zien wat de meest hoogwaardige en meest duurzame routes zijn voor deze materialen en wat de business case daarachter is. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid om de mineralenkringloop (zo lokaal mogelijk) te sluiten en organische stof te behouden.  In de bijeenkomst zal daarnaast ingegaan worden op veranderingen in de bodemsamenstelling, het sluiten van de nutriëntenkringsloop, stimulerende maatregelen alsook beperkende wet- en regelgeving.

Met dit formulier meldt u zich aan voor de bijeenkomst op 9 december 2016 van 13.00 tot 16.30 uur bij Friesland Campina, Bronland 20 te Wageningen.
VERGEET NA HET INVULLEN NIET OP 'VERSTUUR' TE DRUKKEN.
* verplichte velden