APC
initiatief

Zien we mest als een continue kostenpost of als een waarde(n)volle grondstof? Optimale economische mestvalorisatie is cruciaal voor het realiseren van een circulaire economie. Zoveel is zeker. Waarde toevoegen en waardevolle producten maken is de enige duurzame route. De voornaamste succesfactoren daarbij zijn de wil om samen te werken, voldoende schaal, het blijven ontwikkelen van waardevolle producten uit mest en marktontwikkeling. En dat vraagt op zijn beurt lef, coöperatieve kracht en oog voor de lange termijn.

Elke grote verandering begint met een eerste stap. Het gaat om de actie! Het DBC daarom acties en handelingsperspectieven in beeld gebracht op touw gezet voor overheid en bedrijfsleven. U kunt deze lezen in het position paper Mestvalorisatie.

 

Meer informatie vindt u hier.

ActueelMestvalorisatie

manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’

Negentwintig organisaties onderschrijven het manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’. Zij roepen de Nederlandse politiek op het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Deze verbetering moet recht doen aan het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie.

0 reacties | Lees meer >

Belangrijke rol die natuur speelt in CO2 balans verdient veel meer aandachtEuropean Bioeconomy: EUR 2.1 trillion turnover and 18.3 million employeesDBC publiceert Mestvalorisatie Paper