Platform Agro-Papier-Chemie (APC)

Wie zijn we?

Het platform APC is een industrieel samenwerkingsverband van bedrijven uit de agrofood, de papierindustrie en de chemische industrie.

Het APC kernteam:

  • Annita Westenbroek (DBC)   
  • Reinier Gerrits (VNCI)
  • Gerald van Engelen (Cosun)
  • Peter Nossin (DSM)
  • Willen Sederel (BBP)
  • Gert-Jan Gruter (Avantium)
  • Edith Engelen (AgentschapNL)

Contactgegevens APC kernteam

Doelstellingen

Het platform APC wenst de volgende doelen te realiseren:

  • Het gezamenlijk identificeren van nieuwe kansen door het benutten van de synergie tussen de agro, de papier- en chemische industrie.
  • Het gezamenlijk oppakken van activiteiten gericht op het verzilveren van deze kansen: partijen bij elkaar brengen, gezamenlijke kennis en kunde ontwikkelen, business cases uitwerken.
  • Waar de biobased belangen parallel lopen dragen de agro, papier- en chemische industrie dezelfde visie op de biobased economy uit.

 

Visie

De inzet van biomassa levert voor alle sectoren een extra toegevoegde waarde op, zowel op basis van in Nederland geproduceerde biobased grondstoffen en reststromen als geïmporteerde biomassa.  Wij verwachten dat het relatieve belang van biomassa als grondstof voor chemicaliën en materialen sterk zal stijgen de komende decennia.

 

Activiteiten

Onderstaand is een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten. Wanneer u de vetgedrukte onderwerpen aanklikt  vindt u meer informatie: