Actueel

Bodem in Zicht13 oktober 2017

De concentratie van sporenelementen in de Nederlandse bodem vertoont een zorgwekkende dalende trend. Op bepaalde plaatsen treden inmiddels tekorten op welke zich manifesteren door gebrekziekten in de gewassen. Drastische maatregelen zijn nodig om de circulariteit in de landbouw te herstellen.
0 reacties | Lees meer >

manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’26 oktober 2016

Negentwintig organisaties onderschrijven het manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’. Zij roepen de Nederlandse politiek op het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Deze verbetering moet recht doen aan het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie.
0 reacties | Lees meer >

Belangrijke rol die natuur speelt in CO2 balans verdient veel meer aandacht16 augustus 2016

De Olympische Spelen zijn geopend met extra aandacht voor de klimaatverandering. Elke sporter plantte tijdens de openingsceremonie in Rio de Janeiro symbolisch een boomzaadje. Want het planten van bomen is de makkelijkste, goedkoopste en snelste manier om klimaatverandering tegen te gaan. 
0 reacties | Lees meer >

Staatsbezoek Frankrijk markeert start nauwere samenwerking Cosmetic Valley en Kenniscentrum Plantenstoffen18 maart 2016

Staatsbezoek Frankrijk markeert start nauwere samenwerking Cosmetic Valley en Kenniscentrum Plantenstoffen Het Kenniscentrum Plantenstoffen heeft tijdens een handelsmissie naar Frankrijk een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met Cosmetic Valley, het bekende cosmeticacluster in Chartres. De handelsmissie was onderdeel van het staatsbezoek aan Frankrijk, dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aflegden op 11 en 12 maart jongstleden. Het Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP) werd bij de ondertekening vertegenwoordigd door managing director dr. Leon Mur; Cosmetic Valley door president Marc-Antoine Jamet, CEO van de LVMH Group, waar onder andere de merken Louis Vuitton, Christian Dior en Kenzo deel van uitmaken. De reeds bestaande samenwerking zal in de komende jaren verder worden uitgebouwd.  
0 reacties | Lees meer >

Doe meer met vezels!07 februari 2016

Nieuwe grondstoffen voor papier en karton openen deuren naar nieuwe producten en toepassingen en bieden mogelijkheden om lokale kringlopen te sluiten. Dat is één van de manieren waarop de Nederlandse papier- en kartonsector werkt aan een duurzame, natuurlijke en circulaire economie.  
0 reacties | Lees meer >

Symbiose in het publieke en private domein08 oktober 2017

Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veranderingen. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. DBC laat de succes en faalfactoren aan de hand van een tiental cases zien.
0 reacties | Lees meer >

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 205006 oktober 2016

Het Nutriënt Platform heeft op 5 oktober haar actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ gepresenteerd. Het Dutch Biorefinery Cluster is medeondertekenaar van het Actieplan
0 reacties | Lees meer >

Fibres of the future04 juli 2016

Biobased Press publiceert een serie aan artikelen over de toekomst van hoogwaardige cellulosevezels uit hout. Cellulose kan namelijk worden bewerkt tot een kwaliteit waarvan garens kunnen worden gesponnen, zoals viscose. Waar deze vezels ecologische en economisch nog nauwelijks kunnen concurreren met synthetische vezels, zal dit in de komende jaren snel veranderen. Nieuwe milieuvriendelijke innovaties om cellulose op te lossen zullen binnen tien jaar de vezelmarkt totaal veranderen.  
0 reacties | Lees meer >

European Bioeconomy: EUR 2.1 trillion turnover and 18.3 million employees03 maart 2016

The Bio-based Industries Consortium (BIC) announced at its general assembly the results of the first extensive macro-economic study (*) on the European Bioeconomy. The study shows a turnover of 2.1 trillion EUR and employment of 18.3 million jobs for the European Bioeconomy. An additional internal survey from BIC revealed that its members alone are investing more than 2.1 billion EUR in new demo and flagship infrastructure at the moment.
0 reacties | Lees meer >

DBC publiceert Mestvalorisatie Paper04 september 2015

Zien we mest als een continue kostenpost of als een waarde(n)volle grondstof? Optimale economische mestvalorisatie is cruciaal voor het realiseren van een circulaire economie. Zoveel is zeker. Waarde toevoegen en waardevolle producten maken is de enige duurzame route. Het DBC heeft acties en handelingsperspectieven in beeld gebracht  voor overheid en bedrijfsleven. U kunt deze lezen in het position paper Mestvalorisatie.
0 reacties | Lees meer >